Fijn wonen met een aantal PGB-houders bij elkaar.

Wat is de definitie van wooninitiatief

Indien u gebruik wilt maken van een Zorg Zwaarte Pakket, dan heeft u recht op een toeslag van € 4000 op het budget indien u woont in een ‘wooninitiatief’. Wat is een wooninitiatief?

Stichting Zorgrelatie biedt thuiszorg door gedreven en ondernemende professionals in de regio Kennemerland. Wij werken samen met onze cliënten, die wij relaties noemen, in het organiseren van de best mogelijke zorg.

Als u in aanmerking wilt komen voor de toeslag van € 4000 op uw PGB, dient u te weten wat er verstaan wordt onder een ‘wooninitiatief’. Deze definitie is door het ministerie vastgesteld en aan verandering onderhevig.

  1. Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een PGB voor ten minste de functies Persoonlijke Verzorging en Begeleiding Individueel.
  2. Doordat zij PGB’s bundelen wordt er gezamenlijk zorg ingekocht.
  3. De bewoners verblijven op één GBA adres, of op meerdere GBA adressen binnen een straal van 100 meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is, die geschikt is om de bewoners in de gelegenheid te stellen samen activiteiten te ontplooien.
  4. Indien een persoon inwoont bij ouders, vertegenwoordigers of andere particuliere personen, dan wordt dit niet beschouwd als een wooninitiatief.

Stichting Zorgrelatie ondersteunt cliënten met het aanvragen en organiseren van thuiszorg. Mogen wij ons aan u voorstellen? Klik dan hier , of bel ons op telefoonnummer 0251-200082.